formlupka.gif (4863 bytes)Wypełniając formularz kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w swojej ofercie pracy niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O Ochronie Danych Osobowych; Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami i przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania.Dane będa chronione zgodnie z powyższą ustawą i udostępniane pracodawcom tylko za zgodą zainteresowanej osoby.